Author Details

Meiske Kamba, Sri Nanang, Faculty Of Law, Universitas Negeri Gorontalo.