Author Details

Abdullah, Syahril, 1Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia.