EJURNAL UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO


Selamat datang di website ejurnal Universitas Negeri Gorontalo.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

AGRINESIA: Jurnal Ilmiah Agribisnis

  Nama Jurnal
  Abreviasi
  Frekuensi Terbit
  Bahasa Publikasi
  Prefiks DOI
  ISSN
  Ketua Jurnal
  Penerbit
  Negara
  Alamat OAI
  Analisis Sitasi

:   AGRINESIA : Jurnal Ilmiah Agribisnis
:   AGRINESIA: J. Ilmiah Agrib.
:   Tiga (3) kali setahun (Maret, Juli, dan November)
:   Indonesia, Inggris
:   -
:   2597-7075 (Print), 2541-6847 (Online)
:   Asda Rauf
:   Jurusan Agribisnis, Universitas Negeri Gorontalo
:   Indonesia
:   http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/AGR/oai
:   Google Scholar

View Journal | Current Issue | Register

Alumniah

View Journal | Current Issue | Register